Kérdés: Egy helyrajzi számon 3 ingatlan található. Az utcafronti lakó 1/3-ad részben birtokos, míg a belső 2/3-ad más tulajdonában van. Tudomásom szerint az utca felől lakó köteles lenne kiengedni a belső portán lakó bérlőket. Jól tudom? Milyen jogszabály rendelkezik erről? Amikor rákerestem, rendszerint a szolgalmi jogba ütköztem, de ez esetben szolgalmi jogra nem lehet hivatkozni, mivel azonos helyrajzi számon belül szolgalmi jog nem jegyezhető be. A kérdésem az lenne, mely jogi szabályozás rendelkezik (általánosságban) arról, hogy az utcafronti lakó köteles kiengedni a vele egy portán lakókat, és ezt a jogot miként lehet érvényesíteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Az osztatlan közös tulajdon használati jogot biztosít mind az 1/3-ad mind a 2/3-ad tulajdoni hányaddal rendelkező birtokosok számára. Azonban e jogukat úgy kötelesek gyakorolni, hogy az ne járjon a többi személy érdekeinek sérelmével. Ennek részletes szabályait a Polgári Törvénykönyv 5:74. § szabályozza.