Kérdés: Egy olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy felfüggesztett börtönbüntetés mellett kérelmezhető-e közvetítői eljárás más ügyben? Sajnos első fokon nem kaptam semmit, másodfokon viszont kaptam 1 év és 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetést. Ez idő alatt a másik munkahelyemen feljelentettek sikkasztásért, amelynek az összegét megtérítettem. Beismerő vallomást tettem és megbántam (ahogy ezt nekem elmondták), mert sajnos ezt nem én követtem el, de azt mondták nekem, hogy ha ezt így csinálom nem lesz problémám belőle. De viszont azt közölték velem most, hogy nincs lehetőségem közvetítői eljárást kérni. A 2018-as BE leírásában nem találtam ilyen kizáró okot, de a régi 2012-es pontok között viszont, mint kizáró ok szerepel.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a következő feltételek fennállnak, nincs akadálya a közvetítői eljárásnak: a gyanúsított, illetve a sértett a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozza, vagy ehhez hozzájárul; a gyanúsított a vádemelésig beismerő vallomást tett, és a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a bűncselekmény következményeinek jóvátétele várható és a büntetőeljárás lefolytatása mellőzhető, vagy a közvetítői eljárás a büntetés kiszabásának elveivel nem ellentétes. Az eljárás közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésnek nem akadálya, ha a gyanúsított a bűncselekménnyel okozott kárt, vagyoni hátrányt, vagy a bűncselekmény elkövetési értékét részben vagy egészben már önként megtérítette, illetve a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.