Kérdés: Magyar állampolgár nem EU-s országban (Közel-Kelet) lévő banki adósságának van elévülési ideje? A magyar hatóságok milyen esetben kötelesek a magyar állampolgárról információt kiadni a banknak, akinél az adósság van? Az adósság összege 20 millió forint alatti.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Konkrét információk hiányában a kérdése csak általánosságban válaszolható meg. Az adott külföldi országban hatályos jogszabályok szabják meg az elévülés idejét és azt is, hogy milyen adatszolgáltatásra indíthat megkeresést a magyar hatóságok irányában. A magyar hatóságok is a rájuk irányadó jogszabályok szerint tesznek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.