Kérdés: A közös lakás megosztása esetén mit jelent a “különélő szülő” meghatározás? Maga a fogalom valódi fizikai, távoli  különélést jelent vagy csak elkülönített életet? Hogyan kell értelmezni ilyen esetben az Új Ptk 4:152.§ (1) rendelkezéseit? Hogyan kell ilyen esetben értelmezni az Új Ptk 4:216.§ (1) rendelkezéseit? Ha az elkülönített életet élő anya életmódja, magatartása miatt a gyermekek viszolyognak a vele való napi vagy hétvégi kapcsolattartástól, akkor az apáénál lényegesen jobb jövedelmi viszonyai ellenére az anya büntetheti őket úgy, hogy a szükséges élelmezésükről, ruházkodásukról sem gondoskodik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A ‘különélő szülő’ az, akinek NEM a gondozásában van a gyermek.  A gondozó szülő gondoskodik természetben a gyermekek tartásáról, míg a különélőt a bíróság által megállapított tartásdíj terheli.