Kérdés: 5 évvel ezelőtt ajándékozás címén lemondtam lakásomról 1/2 -1/2 arányban két gyermekem javára, haszonélvezeti jogot meghagytam magamnak. 5 éve a lakás összes rezsijét én fizetem, közös háztartásban lakunk. 3 évvel ezelőtt kaptam egy jobb oldali sztrókot, keresőképtelen lettem és a félretett pénzemből a mai napig én fizetem az összes kiadást. Nem kapok anyagi támogatást, veszélyeztetik a lakásomat. Mit tudok tenni, hogy a lakás, amit elajándékoztam, visszakerüljön az én nevemre 1/1 tulajdonba? Ha én nem fizetném 5 éve a rezsit, ezt a lakást már elárverezték volna.

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja. Akkor is lehetőség van rá, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.