Kérdés: A fürdőszobánkat és egy hálószobát akartam felújíttatni egy vállalkozóval, írtunk is egy szerződést, miszerint március 8-cal kezdve április 18-ig be is fejezi. Azt megjegyzem nem kevés pénz írtunk alá. A gond már ott kezdődött, hogy egy héttel később kezdtek neki a munkának. Aztán most a sok huzavona után június 16-ot írunk és még mindig nincs befejezve a munka. A szoba félben, a fürdő meg katasztrofálisan lett kicsempézve. Az utolsó kérésem hozzá az volt, hogy legalább a fürdőszobát fejezze be, azaz javítsa ki, amit elcseszett és tegye fel a maradék csempét. Már annyi határidőt adott, hogy már nem is tudom követni. Na de a lényeg, hogy fel tudom őt jelenteni? Szerződésszegésért és megkárosításért? Vagy nem éri meg a huzavona, csak egyszerűen küldjem melegebb éghajlatra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Önt megilleti a kellékszavatossági jog, ugyanis a Polgári Törvénykönyv értelmében olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Amennyiben a vállalkozó nem hajlandó a továbbiakban sem együttműködni, javaslom szerződésszegés címén polgári peres eljárás megindítását. Ez nem ugyanaz, mint a feljelentés (annak nincsen alapja).