Kérdés:  Adott egy házaspár, mindkét fél a lakás állandó, hivatalosan oda bejelentett lakója, de csak az egyik fél tulajdonos 100%-ban. Ez a fél – nem tulajdonos, de oda bejelentetten élő – másik félnek állandóan azt adja parancsba: A lakás(á)ba vendégként bárkit csak a tulajdonos engedélyével hívhat. Kérdésem: Ez így van-e? Válaszul mindenképpen konkrét hivatkozást várok, tehát ilyen-olyan évszámú törvény, rendelet, PTK cikk, pont, alpont, paragrafus stb. Ha több ilyen is van, akkor minden idevágó szabályozás konkrét hivatkozását várom, hogy én is egyértelműen és vitát kizáróan tudjak továbbhivatkozni, ne híguljon föl valamiféle “mese” irányában. (“Ez ezt mondta, az azt mondta” ezzel szemben a törvény stb. szövege egyértelmű.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Ptk. 4:37. § rendelkezési szerint házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek. A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei és – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat. A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg. Nem tartoznak a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek. A Ptk. 4:38. § rendelkezései szerint a házastárs különvagyonához tartozik: a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy; a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás; a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat; a személyét ért sérelemért kapott juttatás; a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.