Kérdés: A Felügyelő Bizottság (FB) kezdeményezte a törvényi előírások szerint, rendkívüli közgyűlés összehívását és ennek keretében a szövetkezet elnökének leváltását. Az elnök a rendkívüli közgyűlés kitűzte és egyúttal kezdeményezte az FB felmentését. Az a kérdésem, hogy hivatalosan megküldött felhívásban szereplő napirendi pontokon változtathat az elnök? FB tag lemondása folytán az egyik napirend a tag lemondásának elfogadására és új tag megválasztására irányult, de ezt a pontot akként változtatta meg, hogy a teljes FB felmentése és új tagok megválasztása került bele. Nem két külön napirendbe kellett volna kerülnie? Meghagyva az eredeti napirendi pontot és felvenni a másik két tag leváltását egy újabb pontba? Ha nem változtathat az eredeti napirendi ponton, akkor ebben az esetben érvényes határozat sem hozható a módosított napirend tekintetében? Milyen konkrét hivatkozással lehet indokolni ezt a közgyűlésen? Titkos szavazáson meghatalmazott is szavazhat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdéseken nem változtathat, legfeljebb másik (újabb) kérdést tehet fel. Igen, a meghatalmazott is.