Kérdés: A lakcímem személyes adatnak minősül-e? Ha egy személy a lakcímemet megadja levelezési címként egy hatóságnak, de ebbe én nem egyeztem bele, meg sem kérdezett, jogosan járt-e el? Sorozatosan a címemre érkeznek a hivatalos iratai az illetőnek, amit én át sem veszek, hiszen nem én vagyok a címzett és az illetőnek a lakcímemen semmi joga nincs.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a lakcím személyes adatnak minősül, ugyanis a személyes adat minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet (adott esetben a lakcím), ugyancsak személyes adatnak minősülnek.