Kérdés: Van egy 16 éves lány, szeretjük egymást nagyon mindketten, de a szülei a lánynak szét akarnak választani minket, tiltani akarnak egymástól. Mit tudok csinálni, hogy nálam lakjon a lány a szüleitől távol, mert szegényt megállás nélkül zsarolják.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság engedélyével a szülők beleegyezése nélkül is elhagyhatja, ha az fontos okból érdekében áll. 16 éves kora után is csak akkor költözhet el a szülők beleegyezése nélkül, ha a gyámhatóság engedélyezte, azonban az Ön által felvázolt eset nem feltétlenül indokolja a költözést. A másik lehetőség a házasságkötés, amit a 16. életév betöltése után engedélyezhet a gyámhatóság, ennek azonban szigorú szabályai vannak.