Kérdés: Gondját viseljük egy 60 éves embernek, mert nincs hol laknia, lakcímet nem adunk neki, albérlet pénzt nem fizet, jogom van-e bármikor kirakni innen?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által vázolt tényállás alapján az Önöknél élő ember szívességi lakáshasználó, melynek tartamára Önök nem kötöttek megállapodást. A szívességi lakáshasználatra a haszonkölcsön szerződés szabályait szokás alkalmazni, mely jelen esetben határozatlan időre kötöttnek minősül. Így 15 napos határidőt tűzhet a kiköltözésre [lásd. Ptk. 6:359. § (2) bekezdés].