Kérdés: 21 éves vagyok és már régóta nincs lakhatásom, mert a szüleim nem engednek haza és önerőből nem tudok szállást találni. A szüleimnek 2 lakásuk is van, mégsem lehetek egyben sem, esetleg van jogom bebocsátást kérni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályozása értelmében ,,A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.,, Tehát a szülők a továbbtanuló nagykorú gyermeket kötelesek eltartani, ez alól azonban számos törvényi kivétel van, ilyen például, ha a gyermek a tartásra érdemtelen, nem tartja a kapcsolatot a szüleivel. Mindenekelőtt javaslom, hogy személyesen próbálja meg rendezni a kapcsolatát a szüleivel.