Kérdés: Kérdésem, hogy lakossági fórum jegyzőkönyvi anyagát köteles-e az önkormányzat a honlapján megjelentetni, s ha igen, milyen határidővel? Kérnék szépen jogszabály feltüntetést is a válaszukban.

Válasz:Tisztelt Kérdező! A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 53. § (3) bekezdése és ugyanezen törvény 51. § (2) bekezdése rendelkezik a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A törvény az önkormányzati feladatok körébe vonja a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének a támogatását, az e közösségekkel való együttműködést is. Ezen rendelkezések alapján a lakossági fórum jegyzőkönyvi anyagát az önkormányzat nem köteles megjelentetni, így tehát határidő sincsen megszabva.