Kérdés: Azzal a kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy szüleim egy iker bérlakásban laktak, ami a két szomszéd gyermek miatt sajnos leégett. Sajnos ígérgetést kapunk a polgármestertől, más egyebet eddig még nem. Hová lehetne ez ügyben fordulni, mit lehetne tenni, még csak helyet sem biztosított nekik, jelenleg nálam, a lányuknál tudnak lakni. Semmijük nem maradt, a tűzben mindenük oda veszett és még segítséget sem kapunk, mit lehetne ez ügyben tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mindenekelőtt az ön szülei és az önkormányzat között létrejött megállapodásban foglaltak az irányadók. Egyebekben a lakástörvény rendelkezései szerint, ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkák csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, a lakásbérleti jogviszony a munkák elvégzésének időtartamára szünetel. A szünetelést és annak időtartamát a bérbeadó és a bérlő megállapodása, vita esetén a bíróság állapítja meg. A bérbeadó az átmenetileg kiköltöztetett bérlő részére ugyanazon a településen – fővárosban a főváros területén – köteles másik lakást felajánlani. A bérlő ingóságai elhelyezésének, továbbá költözésének költségei a bérbeadót terhelik. A megfelelő jogi lépések megtétele érdekében javaslom, hogy személyesen forduljanak ügyvédhez.