Kérdés: Segítséget szeretnék kérni. Van egy ingatlanom, ami kocsmaként volt üzemeltetve, amit BÉRLŐ üzemeltetett. A járványügyi szabályok megszegése miatt bezáratták 6 hónapra. Ha felbontom velük a szerződést és elbúcsúzom tőlük, akkor van-e lehetőség arra, hogy valaki mással bérleti szerződést kössek és az új bérlő üzemeltethesse a helyet? Mivel erről én nem tehetek, mint az ingatlan tulajdonosa.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nagyon fontos ezen kérdés megválaszolásához annak a ténynek az ismerete, hogy határozott vagy határozatlan időre kötötték meg a bérleti szerződést. Határozatlan idejű bérleti szerződésnél – szerződésszegés hiányában is – bármelyik fél, az érintett hónap 15. napjáig előterjesztett nyilatkozatban, a következő hónap végére mondhatja fel a bérleti szerződést. Ebben az esetben nem szükséges indokolás, vagy különösebb ok megjelölése a felmondásban, ugyanakkor a rendes felmondással élő félnek az erre vonatkozó nyilatkozatát írásba kell foglalnia, és kézbesítenie kell a másik fél részére. A határozott időre kötött bérleti szerződés rendes felmondással a jogszabály alapján nem szüntethető meg, vagyis nem mondható fel, kivéve akkor, ha a felek megállapodtak olyan feltételekben, amely ezt lehetővé teszi. Jelen esetben, tehát ha nem határozatlan időre, illetve határozott időre kötött szerződés esetén egyéb feltételek kikötése hiányában Ön nem mondhatja fel jogszerűen a bérleti szerződést.
Ettől függetlenül azt is szükséges megnézni, hogy a „bezárás” pontosan mire és hogyan vonatkozik.