Kérdés: Hatályos-e az 1914. évi XLI törvénycikk? Ha ezt állapítja meg a törvényszék, hogy “a vádlott beadványa olyan tényekről számol be, amelyek alkalmasak a magánvádló becsületének csorbítására”….és bűncselekmény megállapítására alkalmas lehet”. Felmentés adható-e egy 1914-es törvénycikkre hivatkozva?

Válasz: Nem hatályos, de a mai hatályos joganyagok között is található olyan paragrafus, amely bünteti a rágalmazást, és a becsületsértést. Nem adható felmentés.