Kérdés: Van-e méltányossági közgyógy? Mik a feltételei, és hol kell az igényt, kérelmet benyújtani? Mopedre szeretném a közgyógyot. 2003-ban stroke-ot kaptam, jobb oldali bénulással, hosszabb távú gyaloglás, pl. ügyintézés nem megoldható.

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át, aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át. A kérelmet a lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál tudja