Kérdés: Egy olyan kéréssel fordulok Önökhöz, hogy lett egy új munkahelyem. Nagyon jó, 15 napot dolgoztam ott. Csinálom a dolgom, de a főnököm folyamatosan aláz szóban ilyen szavakkal, hogy barom, idióta, ha valamit elrontok. 15 nap alatt nem lehet mindent elsajátítani, de hiperaktív vagyok, ez egy konyhai munka. Tepsiket szokott dobálni, ha valami nem jó, ordibál és az ember rettegve jár be. Jelzem munkaruhát sem biztosított, a hajháló is kötelező azt is saját pénzből kellett megoldani, meg a munkavédelmi cipőt is, ami nem kis pénz. Kérdésem: lehet-e ez ügyben feljelentést tenni vagy mi a megoldás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy első lépésként jelezze a munkáltatója felé, hogy ilyen munkakörülmények között akadályoztatva van az Ön munkavégézése, ha ez nem vezet eredményre a következő lehetőségei vannak. Egyrészt a munkavállaló személyiségi jogsértés esetén bírósághoz fordulhat és sérelemdíjat követelhet az őt zaklató munkáltatótól. Másrészt, ha a munkáltató ezzel a zaklató, agresszív magatartásával olyan körülményeket teremt, amelyek a munkaviszony fenntartását vállalhatatlanná teszik az Ön számára, úgy akár azonnali hatályú felmondással is élhet. Ennek feltétele, hogy a munkáltató lényeges kötelezettségszegésére szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kerüljön sor és az jelentős mértékű legyen. A munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén – amennyiben arra jogszerűen kerül sor – őt megilleti a felmondás esetén rá irányadó felmentési időre (felmondási idő fele) járó munkabér, valamint végkielégítés is. Ennek érvényesítése érdekében, amennyiben azt a munkáltató „önként” nem teljesíti, bírósághoz kell fordulni. A munkaviszony indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondással, vagy felmondással (tehát indokolás nélkül) történő megszüntetése nem zárja ki azt, hogy a munkavállaló kártérítési igényét a munkáltatóval szemben érvényesítse.