Kérdés: A jegyzőkönyv felvétele után nem kaptam saját példányt. Úgy kellett kijönnöm az irodából, hogy majd küldik a határozattal együtt, de csak határozatot kaptam. Ha a jegyzőkönyvből nem kapok példányt, mit tehetek? Koponya zúzódás után ő szerintük nem fájhatott a fejem, nem ismerik el a balesetet és a cég megkérdőjelezi, hogy miért mentem vele orvoshoz? Mit tehetek? A kolléganőm fejbe vágott egy termékkel állítólag véletlenül, ami megkérdőjelezendő. Én szabályosan dolgoztam, a kolléganőm pedig szabálytalanul. Én semmilyen védelmet nem kaphatok a cégnél? Csak a sérülést okozó és a főnök az áldozat nem én? Mit tehetek, kihez forduljak ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy mielőbb szólítsa fel írásban a munkáltatót a jegyzőkönyv másolatának kiadására. Amennyiben Ön nem ért egyet a határozattal, úgy jogorvoslati lehetősége van.
Az üzemi baleset elismerése iránti kérelmet a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyhez, vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. Fontos tudnivaló, hogy a baleset üzemiségének elismerése iránti kérelem határidőhöz kötött, a kérelmet – foglalkozási megbetegedést kivéve – a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet benyújtani. A határidő úgynevezett jogvesztő határidő, annak elmulasztása esetén igazolási kérelemmel nem lehet élni. Ha az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés tényét megállapító (elutasító) határozattal a sérült nem ért egyet, ellene jogorvoslattal élhet, a határozatot tizenöt napon belül megfellebbezheti. A fellebbezést a vitatott döntést hozó igazgatási szervhez kell benyújtani, de a másodfokon eljáró szervhez kell címezni. Ha a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely hozta az első fokú döntést, akkor a fellebbezést a kifizetőhely székhelye szerint illetékes kormányhivatal bírálja el.
Ettől függetlenül végső soron bírósághoz is fordulhat.