Kérdés: Hogyan kell az alábbiakat értelmezni? A 2018. évi CXXV. törvény [ Kit. ] 118. § (7) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét. Megteheti-e a munkáltató, hogy folytatólagosan 12 hónapra (egyik évről a másikra átnyúlóan) 12 óra/nap ügyeletre vonatkozó munkaidő keretet állapít meg, annak minden vonzatával, mint pl. az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napok figyelmen kívül hagyása? Lehet-e és mikor/meddig jogorvoslatot kérni, illetve kártérítés, sérelemdíj megítélések van-e realitása, ha igen, hogyan kell kiszámítani ennek összegét? Összefoglalva: Van-e értelme ügyet indítani? Ha igen, megkeresem Önöket.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Négy havonta tudja a munkaidőkeret felhasználását szabályozni. Sérelemdíjnak alapját nem látom a leírtakban, mert jogszerűnek tűnik, amit írt.