Kérdés: Szeretném megkérdezni jogfolytonosságnál, ha kedvezőtlenebb szerződést akarnak velem aláíratni, mint a mostani és ezt nem írom alá, annak mi a következménye?Élő marad-e az előző szerződésem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához ismerni kell a  meglévő szerződést és a módosítás tartalmát is. Általánosságban: ne írjon alá közös megegyezést, hagyja, hogy a munkáltató mondjon fel, mert akkor (egyéb feltételek megléte esetén) jár a végkielégítés, felmondási idő stb.