Kérdés: Szeretném  megtudni, hogy mikortól lép életbe a státusztörvény 79. § (7), mely alapján a pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai asszisztens  legfeljebb heti 35 órát köteles a tanuló- és gyermekcsoportban ellátandó feladatok ellátásával tölteni? Már mostantól érvényben van, vagy 2024. január 1-től? Ezenkívül szeretném még megtudni, hogy szabályos-e, hogy a határozott idejű munkaszerződésbe, amelynek amúgy is időkorlátja van (2023. 08. 01 – 2024. 07. 31) belevették, hogy a közalkalmazott tudomásul veszi, hogy a határozott idő lejárta előtt is megszűnik a munkaviszonya, amennyiben szakképzett óvodapedagógus jelentkezik a betöltendő állásra? A munkaszerződés pedagógiai asszisztens munkakörre szól.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A rendelkezés 2024. január 1-jén lép hatályba. Ami a munkaszerződést illeti, jogilag a ,,minőségi csere”  esetét, valamint  a feltétel kikötését kell figyelembe venni. Ahhoz, hogy érdemben tudjak válaszolni, a szerződés teljes tartamának ismerete szükséges.