Kérdés: Kérdésem az volna, hogy egy munkáltatónál az egyik részleg dolgozója 2 fő beosztott dolgozó után munkavezetőként pótlékot kap. Ugyanakkor egy másik részlegen 22 fő beosztott után sem kap semmilyen pótlékot a másik munkavezető. Lehet-e ilyesfajta különbséget tenni egy cégen belül?
Persze tudom, mindent lehet, mert nem vagyok naiv, de én a hivatalos állásfoglalást szeretném tudni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a munka törvénykönyvét kell alapul venni, mely szerint kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosult munkavállaló. Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét. Ennek alapján kell ismerni a két munkavállaló munkakörét és munkabérét.