Kérdés: Szakgimnáziumban közismereti tantárgyat oktató közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó tanár vagyok, 2021.02.21.-én érem el az öregségi nyugdíj korhatárt. A július elsején életbe lépett szakképzési rendszer jogállás változása miatt úgy döntöttem, hogy a továbbfoglalkoztatáshoz nem járulok hozzá (1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (1) bekezdés), végkielégítéssel távozok (Kjt. 25/A. § (6) bek. alapján, a Kjt. 37. § (2)-(4), és (6) bek. szerint). A munkáltatóm 2020.07.08.-án levélben tájékoztatott, hogy jogviszonyom 2020. június 30-ával megszüntetésre került, az időarányosan ki nem adott szabadságom megváltása, valamint a végkielégítés kifizetése megtörténik. A mai napig (2020.07.10.) még nem érkezett meg a számlámra sem a végkielégítés, sem a szabadság megváltás, sem a júniusi fizetésem. Azt szeretném megtudni, hogy július elsejétől jár-e nekem felmentési idő és mennyi? (Kjt. 33. §)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az okirata szerint felmentéssel szüntette meg a munkáltatója a jogviszonyát, úgy felmentési időre jogosult. A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt (többek között) felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. A Kjt. 33. § -a alapján 30 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után 8 hónap a felmentési idő. Az erről szóló rendelkezésnek benne kell lenni a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető okiratban.