Kérdés: Ha több munkatárs összefog és egyöntetűen azt mondja a vezetőnek, hogy kollégájuk olyan magatartást tanúsít csak velük szemben (mással nem), ami számukra nem megfelelő, mert hideg, rideg légkörben érzik magukat és mert nem vesz részt a közös (nem szakmai) beszélgetésekben és nem tetszik a munkavállaló viselkedése, aki ugyanakkor mindenki véleménye szerint szakmailag alkalmas, munkájában nincs kivetnivaló. Hogyan igazolható ezzel a viselkedéssel kapcsolatos állításnak a valótlansága, ha többen összefogva mást nyilatkoznak erről, azaz a munkavállaló egyedül kell, hogy kiálljon az igazáért? “Sok (hamis) lúd disznót győz”? Érdemes vagy lehetetlen megtámadni a több-egy ellen felállást? Ez elegendő indok a felmondásra a munkáltató részéről a munkavállaló táppénze idején? Rendes vagy azonnali felmondás történhet ilyen esetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Adott esetben elsősorban azt javaslom, hogy a kollégáival kezdeményezzen konstruktív megbeszélést a hosszú távú feszültség elkerülése érdekében. A felmondásnak mindenekelőtt valós indokolása kell, hogy legyen, ezen indok bizonyítása pedig a munkáltatót terheli. Felmondásra abban az esetben kerülhet sor, ha a munkavállaló hiányos szakmai képesítéssel rendelkezik, továbbá azonnali hatályú felmondás történik abban az esetben, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehet¬etlenné teszi. Az Ön esetében tehát a munkáltató által történő felmondásnak nincs jogalapja a kérdésben leírt tények alapján.