Kérdés: Az alábbi ügyben szeretnék segítséget kérni: az osztályvezető az év végi jutalmazásnál az osztályán dolgozó munkavállalónak járó összeg módosítását kérte. Erről rajta kívül az igazgatónak és az igazgató helyettesnek volt tudomása. A helyettes elmondta mindezt az érintett munkavállalónak, aki elmesélte egy kollégájának, így jutott vissza az információ kiszivárogtatása bizalmasan osztályvezetőhöz. A kérdésem tehát az lenne, hogy a jutalom összege ebben az esetben szenzitív információnak számít-e, igazgató helyettes pedig fegyelmi vétséget követett-e el annak kiszivárogtatásával, továbbá felelősségre vonható-e emiatt? Az osztályvezetőnek – akiről a vezetés nem tudja, hogy a birtokában van ez az információ – mik a lehetőségei az ügy rendezése során annak érdekében, hogy garantálják számára a jövőben nem érheti hasonló sérelem és nem teremtenek több bérfeszültséget az osztályán? Munkajogásszal való konzultációt követően kérhet-e titoktartást az igazgatótól, hogy elmondja neki a történteket, kérve a helyzet rendezését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltatónak mérlegelési jogköre van a jutalmazások vonatkozásában. Ugyanakkor, kiemelkedő fontossággal bír, hogy a felek milyen feltételekben állapodtak meg a juttatás részleteiről továbbá a munkáltatónak figyelembe kell vennie az egyenlő bánásmód követelményeit is. Ennek alapján a munkaszerződésének ismerete nélkül az Ön által feltett kérdésre érdemi választ nem tudok adni.