Kérdés: A Magyar Postánál voltam vagy vagyok( ?) alkalmazásban, mint nyugdíjas. A szerződésem határozatlan időre szól, de 6 hónap próbaidőt kötött ki a munkáltató. Három hónap után azonnali felmondással megszüntette a munkáltató a munkaviszonyom azzal az indoklással, hogy próbaidőmet töltöm. A felmondás napja előtt egy nappal sajnos megbetegedtem, a háziorvosom táppénzes állományba helyezett. Mi ilyenkor a helyzet, továbbra is él a munkaviszonyom a táppénz állományban töltött idő lejártáig vagy nem? Ki fizeti a táppénzt és mikor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Minden munkajogi kérdés kapcsán az első és legfontosabb tisztázni, hogy Ön milyen jogviszonyban áll / állt a Magyar Postánál. A Magyar Posta igen sok változáson ment keresztül, de 2006. január 02. napjától Zrt.-ként szerepel, így álláspontom szerint Önnek munkajogviszonya kell / kellett hogy legyen. A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egyértelműen megfogalmazza a próbaidővel kapcsolatos szabályozást. E szerint a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt – legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Amennyiben Önnek a munkaszerződésében 3 hónapnál hosszabb próbaidő szerepel, az jogellenes. A kérdésében sajnos konkrétan nem írta meg, hogy a jogviszony megszüntetése konkrétan mikor történt, hiszen amennyiben a 3 hónap már eltelt, akár csak 1 nappal is, akkor a próbaidő alatt azonnali megszüntetési jogcímmel nem lehet megszüntetni a dolgozó jogviszonyát. 6 hónapos próbaidő kikötést csak a közigazgatásban közalkalmazottként munkát vállalók esetében enged a vonatkozó törvényi szabályozás. (lásd Kjt, Kit, Kttv.) Az Mt. továbbá szabályozza a felmondási idő kezdetét is, amelynek alapján a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik: a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év. Próbaidő alatti jogviszony megszüntetése esetén, amennyiben a munkáltató kezdeményezésére történik a megszüntetés, nem kell figyelembe venni az éppen aktuális betegállományt.