Kérdés: Kaptam a munkáltatómtól egy “Beosztási okirat módosítása” (álláshely váltás) című határozatot, melyben egyoldalú jognyilatkozattal módosítják a kinevezésem. A határozat lényeges mondata: „A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 59. § és a 89. § alapján 2022. július 27. napi hatállyal határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyát … napjáig tartó határozott időre módosítom és beosztom az alábbi … álláshelyre.” A határozat egyoldalúan módosítja a 25 éve fennálló határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyom határozott idejűvé. Ezzel elbocsátanak. Ráadásul olyan módon bocsátanak el, hogy a végkielégítéstől is megfosztanak. Ebből a szempontból a ledolgozott 25 évem semmissé válik. Véleményem szerint ezzel a hivatal törvényt sértett. A Kit. 63. § (1) bekezdését és a 64.§ (2) bekezdését. Jól gondolom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ahhoz, hogy kétséget kizáróan meg lehessen állapítani, a hivatal jogellenes eljárását, a határozat teljes tartalmát, illetve a további körülményeket is ismerni kellene. Amennyiben sérelmesnek tartja a döntést, panaszt nyújthat be harminc napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz, vagy a bírósághoz.