Kérdés: Egy multinál dolgozom gyártás-termelésben. Munkakörömet tekintve mechanikai gépkarbantartó vagyok, végzettségem pedig villanyszerelő. A munkáltatóm egy éve kötelez villanyszerelő végzettségem miatt arra, hogy a munkaterületemen lévő termelő gépeken, időszakosan végezzem el az áramvédő kapcsolók (FI-relé) tesztelését és ezt jegyzőkönyvezzem, továbbá a villamos gépek éves szerelői ellenőrzését is velem végezteti. A munkaköri leírásomat nem változtatták meg, ezek az ellenőrzések nem szerepelnek benne csak annyi, hogy minden olyan dolgot el kell végeznem, amire a felettes utasít. Mivel én nem rendelkezem semmilyen érintésvédelmi felülvizsgáló végzettséggel, ezért az lenne a kérdésem, hogy köteles vagyok ezeket a vizsgálatokat elvégezni, illetve az általam vizsgált berendezések esetleges elektromos baleseténél van-e felelősségem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Mt. 54. § alapján: A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni. A munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell. Önt felelősség a munkáltatói utasítás teljesítéséért nem terheli, azonban javaslom, mindenképpen jelezze az utasítás elvégzése előtt a munkáltatónak a felvetett problémát.