Kérdés: Szeretnék kérdezni egy munkajoggal kapcsolatos ügyben. A prémium kiírás szabályzatban ez áll: „A Munkavállaló nem jogosult a prémiumra abban az esetben, ha a munkaviszonyát a Munkáltató szünteti meg azonnali hatályú felmondással, vagy felmondással és a felmondás indoka a Munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával vagy képességével (ide nem értve a Munkavállaló egészségi okból összefüggő képességével indokolt felmondást) függ össze.” A HR ezzel indokolja, hogy az illető nem kapja meg a prémiumot, a felmondási papíron pedig csak annyi áll, hogy próbaidő alatti rendkívüli felmondás. A kiírásban szereplő „és a felmondás indoka….” sehol nincs a felmondásban. Jogos, ha a volt munkavállaló követeli a prémiumot? Én úgy értelmezem, hogy csak akkor nem jár, ha a magatartás vagy a képesség is játszik az összetett mondatban. Érdemes munkaügyi bírósághoz fordulni ezzel? Vagy van valami megelőző fórum, mint pl. vitás ügyekben a békéltető testület?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató azonnali hatállyal (régen rendkívüli felmondás volt az elnevezése) megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát, ha a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntethető a munkaviszony. A szabályozás egyértelmű, de ha van olyan körülmény, amit kérdésében nem írt le, így teljesen konkrét és korrekt válasz sajnos nem adható.