Kérdés: Megnyertem egy munkaügyi pert, amiben a bíróság  bruttó összeget határozott meg számomra kifizetni. Ezt a vesztesnek bruttóban vagy nettóban kell teljesítenie? Nettót utalt át, arra hivatkozva, hogy a járulékokat már kifizette utánam. (A per egy ki nem fizetett munkabérről szólt.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bíróság a nettó vagy bruttó összeg meghatározásánál azt veszi figyelembe, hogy az adott követelés személyi jövedelemadó köteles, avagy sem. A Kúria állásfoglalása szerint a bíróságnak a határozatában bruttó összeget kell megjelölnie, de a kifizetésre nettó összegben kerül sor a Munka Törvénykönyvének 172. §-a szerint, mely kimondja, hogy a kártérítés összegének számításánál le kell vonni a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást, b) amit a jogosult megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, c) amihez a jogosult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott, d) amihez jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá. A kártérítés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál a jövedelmet – a jogosultat a társadalombiztosítási szabályok szerint terhelő – járulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.