Kérdés: Kérdésem a következő: szakonként 3-an vagyunk egy pozícióban, ezt most le akarják csökkenteni úgy, hogy 1 embert más munkakörbe áthelyeznek gazdasági szempontokra hivatkozva. Tehát a pozíció nem szűnik meg. De a kibővítés nem vonatkozik mindenkire. Mi történik akkor, ha nem fogadjuk el az ajánlatot, mert az határozottan visszalépést jelent… (A helyettesítést viszont elvárják létszámhiány esetén?) Ez esetben jár-e a végkielégítés, mármint ha nem írom alá.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkakörváltozás miatt a munkaszerződést akkor kell módosítani, ha az tartósan és teljes mértékben megváltozik. A munkaszerződés módosítását a munkáltató és a munkavállaló is kezdeményezheti, de egyikük sem köteles elfogadni a másik fél ajánlatát, ha az számára sérelmes lenne. Fontos ugyanakkor, hogy ha a munkavállaló nem fogadja el a munkáltató szerződésmódosításra irányuló ajánlatát, akkor azt nem lehet munkavállalói felmondásnak tekinteni, ahogyan önmagában a módosításhoz való hozzájárulás megtagadása sem lehet a munkáltatói felmondás indoka. A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató felmondása alapján szűnik meg.