Kérdés: Munkaügyi Bírósági perben pervesztes vagyok, ezért a tanulmányi szerződésem alapján kifizetett távolléti díjat vissza kell, hogy fizessem. Abban kérném a segítségüket, tanácsukat, hogy pontosan hol tudom megnézni, milyen jogszabályi háttér vonatkozik arra, hogy a távolléti díj visszafizetése alapján a bruttó vagy a nettó összeget követelheti-e vissza a munkáltató? Ugyanis a munkáltató a bruttó összeget követeli vissza tőlem, ami 2 évre vonatkozóan több, mint 1.170.000 Ft. Viszont több esetben felmerült a bírósági tárgyaláson, hogy a bruttót nem követelhetik vissza, csak a nettó összeget. Illetve az illetékes MÁK-tól is érdeklődtem és ugyanezt a szóbeli felvilágosítást kaptam. Egy bérszámfejtő szakember kiszámolta a bérpapírjaim alapján a nettó összeget, ami 650.000 Ft lenne. Illetve még itt a nagy kérdés, hogy a szociális ágazati pótlékot is visszakövetelheti-e ebben a helyzetben a munkáltató, mert szociális területen dolgozom.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tanulmányi szerződésre irányadó rendelkezéseket a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 229. § foglalja magában, azonban nem rendelkezik arról, hogy a kifizetett távolléti díjat nettó vagy bruttó összegben kell visszafizetni. A kérdés eldöntéséhez segítséget nyújthatnak a BH2003.341. számú eseti döntésben foglaltak, mely alapján a visszafizetésre köteles munkavállaló a nettó összeggel tartozik, ha az adót a saját nyilatkozata alapján a munkáltató állapította meg; ilyen esetben a levont adót a munkáltató igényelheti vissza. Ha viszont az adó megállapításáról a munkavállaló intézkedett, a visszatérítésben marasztalás bruttó összegben történik, és az adót a munkavállaló igényelheti vissza.