Kérdés: 12 órás munkarendben (távfelügyeleti diszpécser munkakör) készenléti munkának számít? Hány perc szünet jár a munkavállalónak? Egy adható  (tehát a cég bármikor indoklás nélkül megszüntetheti, és fél éves teljesítményt vizsgáló) bónuszrendszer feltételei megváltoztathatók a 6. hónap lezárása után? Tehát önkényesen levonhat-e a statisztikából ilyen olyan indokkal a munkáltató számokat? (Tehát befutó után megváltoztathatja a versenyszabályokat bejelentés nélkül?) Ha a munkáltató nem cseréli a kiült, a nap 24 órájában használt székeket, hiába kéri a derékfájdalommal küzdő munkavállaló, arra járhat valami bírság a cégnek, kihez lehet ez ügyben fordulni? Küldhet-e szabadságra éjszakás műszakból a munkáltató?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban fontos leszögezni, hogy mindenekelőtt az Önök között létrejött munkaszerződésben foglaltak az irányadók. A munkaközi szünetet illetően az Mt. kimondja, hogy a munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont szerinti rendkívüli munkaidő tartama a) a hat órát meghaladja, húsz perc, b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Az Ön által feltett második kérdés jogilag több szempontból is értékelhető az ügy pontos körülményeinek függvényében. Amennyiben a bónuszrendszer a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása, abban az esetben az Mt. következő rendelkezése az irányadó:  A kötelezettségvállalás a jogosult terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a jognyilatkozatot tevő körülményeiben a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. Ha működik szakszervezet, vagy üzemi tanács a munkáltatónál, akkor hozzájuk lehet fordulni elsődlegesen a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében. A szabadság kiadásának kapcsán további információk szükségesek a kérdés teljeskörű megválaszolásához a szabályozás komplexitására tekintettel.