Kérdés: Egy multinál dolgozom lassan 8 éve. Határozatlan idejű szerződéssel rendelkezem. Szeptember 1-től a munkaköröm  elnevezése megváltozott:
recovery munkatársból product quality és recovery munkatárssá. Szervezeti egységem is változott  business navigation-ből a sales-be kerültem Ez az új titulus a fizetési papíromon is megjelent. A HR szerint ez a pozíció megszűnt és ezért változott a fizetési papíromon a megnevezés Azonban én nem írtam alá még a munkaszerződés módosításomat! Jeleztem is, hogy nem fogom aláírni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha elbocsájtanak, akkor kérhetek a munkaköröm után végkielégítést? Vagy ha közös megegyezéssel válunk el és rögzítjük a juttatási csomagot? Illetve szabályos-e, törvényt sértenek azzal, hogy az új beosztásban alkalmaznak, holott nem írtam alá? Hozzátartozik, hogy a napi munkám egyenlőre változatlan, ám a jövőben lehetővé válik számos új tevékenység bevezetése, amit én már nem szeretnék elvállalni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkakör miatt akkor kell módosítani a munkaszerződést, ha az teljesen (és tartósan) megváltozik. A módosítás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkaviszony mindkét fél részéről a továbbiakban is tartós legyen, és mindenkinek jó legyen. Ezért nem lehet önkényesen módosítani, és csak olyankor van rá lehetőség, amikor a törvénytől való eltérés nincs tiltva, és csak úgy, hogy a felek közös megegyezésével és kölcsönös akaratából történik. A végkielégítéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva:Végkielégítésre a munkavállaló abban az esetben válik jogosulttá, ha munkaviszonya a Munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) meghatározott esetekben szűnik meg. Ez történhet munkáltatói felmondás, a munkahely jogutód nélküli megszűnése, illetve a munkáltató személyében történő változás, de a munkavállaló azonnali hatályú felmondása következtében is. A leírtak alapján a munkaköre nem változott.