Kérdés: Közalkalmazottként dolgozom, de a munkáltatom át akar adni magáncégnek. Jól tudom, hogy akkor a közalkalmazotti jogviszonyom megszűnik? Ha nem fogadom el az állást, akkor jár-e végkielégítés felmentési idő stb…?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Új jogviszony létesítése előtt – főszabály szerint – az előzőt le kell zárni. Ha például 2019. december 01. napjával munkaszerződéssel kívánja a munkáltató Önt foglalkoztatni, akkor a jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyt 2019. november 30. napjával valamilyen jogcímen meg kell szüntetni. Végkielégítés a Kjt. 37. § (1) bekezdése alapján akkor illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya: felmentéssel, rendkívüli lemondással, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg, illetve határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony esetében a Kjt.-ben meghatározott speciális esetekben. A Kjt. 33. § (1) bekezdése alapján felmentési idő csak felmentés esetén jár, ami legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg.