Kérdés: A párom főnöke (cukrászat) a koronavírusra való tekintettel visszamenőleg, március 1-től az eddigi heti 40 óráról heti 10 órára csökkentette a bejelentésüket. Kérdésem, hogy ez teljesen jogszerű úgy, hogy erről szerződésmódosítást sem írattak alá a munkavállalóval?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Mt. rendelkezései szerint a munkaszerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Ugyanakkor, a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni, amely időszak nem haladhatja meg a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkáltatónak a munkavállalót tájékoztatnia kell.