Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy állandó nappalos műszakban dolgozom 6 éve. Most azt akarja a munkáltató, hogy éjszakás műszakban legyek, ha ezt én nem vállalom, akkor felmondhatok azonnali hatállyal és jogosult leszek a végkielégítésre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához ismernem kellene a munkaszerződése pontos tartalmát. Ugyanis a munkavállalói azonnali hatályú felmondásra akkor van lehetőség, ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Amennyiben a munkáltató intézkedése a munkaszerződés alapján jogszerű, nem élhet az azonnali felmondás jogával. Ha nem jogszerű, élhet vele, a tudomásszerzéstől számított 15 napig. Fontos azonban, hogy alapesetben a munkavállalói felmondásnál NEM jár végkielégítés.