Kérdés: Munkáltatóm a havi bérem kifizetését adott hónap (11.10-én) csak részben teljesítette. A fennmaradó részt adott hónap, 11.30-ára ígérte. Az Mt. alapján 15 napon belül (szubjektív), de legfeljebb azonban egy éven belül (objektív) mondhatok fel. Szeretném tudni, hogy melyik határidő az, amit tartani kell, illetve ha a kötelezettségszegés 30-áig fennáll, akkor 15 nap után is élhetek-e az azonnali hatályú felmondás lehetőségével? Mit tehetek pl. 30-a után? Illetve, ha 12.10-én ismétlődik a dolog, akkor újra kezdődik a 15 nap vagy egy év?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 15 napos határidő szubjektív, vagyis tudomásszerzéstől számított, az egy éves határidő objektív, amit a tudomásszerzéstől függetlenül az azonnali felmondásra okot adó körülmény megtörténtétől kell számítani. Vagyis ebben az esetben novemberi munkabér tekintetében az azonnali felmondással attól a naptól kezdve számított 15 napon belül élhet/élhetett volna, amikor tudomására jutott, munkáltatója nem fizeti ki a teljes összeget (a konkrét tudomásszerzés napját a határidőbe nem kell beleszámítani) . A késedelmes munkabér-teljesítés esetén késedelmi kamatot kell fizetni, ennek hiánya, illetve amennyiben 12.10. napján megismétlődne a helyzet, amint ez Önnek tudomására jut, szintén megnyitja a 15 napos határidőt az azonnali hatályú felmondásra, azonban azt részletesen kell indokolnia.