Kérdés: A szüleim külterületre (tul. lapon szőlő) háromszor nagyobb házat építettek, mint ami engedélyezett volt. Lakhatásit nem kértek rá. A földhivatalnál nincs bejegyezve. Az építkezés több, mint 25 éve befejeződött. 2002-ben megörököltük a bátyámmal. Kérdésem, hogy az építési hatóság ennyi idő után büntethet-e? Az épület nem veszélyes. Illetve van-e lehetőség szabályossá tenni, bejegyeztetni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Két lehetőség áll rendelkezésre vagy lebontják az engedély nélkül épített építményt, vagy fennmaradási engedélyt kérnek. Azonban fennmaradási engedélyt csak akkor kaphatnak, ha az építmény egyébként a jogszabályi előírásoknak megfelel. A fennmaradási engedély kiadásával egy időben kiszabják az építési bírságot is. Szabálytalan építkezés esetén 10 év az elévülési idő. Ha az épület igazolhatóan 10 évnél régebben épült, akkor az önkormányzat intézkedési jogköre már elévült. Fennmaradási engedélyt lehet kérni, de az önkormányzat már nem szabhat ki bírságot, és a bontást is csak különösen indokolt esetben rendelheti el.