Kérdés: Egyéni vállalkozásomnak, mely 2016.03. hó óta nem aktív, van szja túlfizetése, 2015. dec. 31-el többlet. Ennek kifizetését a törvény és egy NAV határozat is megtagadta.  A pandémia kiterjed-e valamilyen formában az elévülési idő meghosszabbítására? A méltányossági kérelmet elutasították.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A túlfizetés visszaigényléséhez való jog az 5 év elteltével elévül, az elévülés nyugvásáról pedig abban az esetben beszélhetünk, amikor a jogosult a követelését menthető okból nem tudta érvényesíteni. Jelen esetben, hacsak nem játszottak szerepet olyan események/ körülmények az Ön életében, amelyek az elévülés nyugvását eredményezték volna, úgy visszaigényléshez való joga valóban elévült, hiszen a pandémia önmagában nem járt együtt olyan a következménnyel, amelyek megakadályozták volna Önt követelése érvényesítésében.