Kérdés: Kérnék szépen tanácsot abban, hogy amennyiben egy utazási iroda a tőle vásárolt utazási utalványt nem teljesítette (a világjárvány miatt), pontosabban többször meghosszabbította, de ennek ellenére sem tudtuk felhasználni, így most már az ellenértékét (a befizetett összeget) követeljük vissza, de az iroda nem működik, valami felelősséggel nem rendelkező alkalmazott home office-ban néha reagál a megkereséseinkre, de érdemben nem dönt és a tulajdonos nem elérhető, ill. a visszafizetésnek nem tesznek eleget, akkor milyen szankciók jöhetnek szóba, milyen módon érvényesíthetjük az érdekeinket (fogyasztó védelem, NAV, per…)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Légitársaságok, utazási irodák vis maiorként tekintenek a koronavírusra, tekintettel arra, hogy a vírus felbukkanására, terjedésére a légitársaságoknak, utazási irodáknak nincs kihatásuk, sem magát a körülményt, sem annak következményeit nem áll módjukban elhárítani. Ugyanakkor amennyiben utazási irodánál fizettek be külföldi kirándulásra, és a szervező maga dönt az út lemondásáról, általános szerződési feltételein és fogyasztókkal szemben tanúsított gyakorlatán múlik majd a költségek sorsa. Az utazás és az utazásközvetítői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a szerződésszegő fél csupán akkor mentheti ki magát, ha bizonyítja, a kár olyan, ellenőrzési körén kívüli okra, körülményre vezethető vissza, amellyel a szerződéskötés időpontjában nem számolhatott. A kormányrendelet szerint a vállalkozó természetesen felel a szerződésben foglaltakért, ám kártérítési felelőssége nincs, hiszen a történtek az utazási vállalkozó akaratán kívül álló okok miatt történtek, és ennek következményeit a vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Fontos megjegyezni azonban, hogy az Önök esetében az üggyel kapcsolatos érdemi válasz adásához ismernem kellene az utazási szerződésükben foglaltakat is.