Kérdés: Létezhet-e, hogy a nők kedvezményes nyugdíjazásánál a jogosultsági időbe a gyerekneveléssel (3 év alatt) otthon töltött idő egy részét azért nem számítják be, mert 1996 után született gyereknél csak akkor lehetett igényelni Gyed-et, ha az előző év 1 főre eső családi jövedelme az “X” összeget nem haladta meg? Azt a tájékoztatást kaptam, hogy így csaknem másfél évvel rövidebb a jogosultsági időm. Hátrányom lehet abból, hogy az 1997. februárjában született gyermekemmel a Gyás lejárta után és az 1999-től alanyi jogon járó Gyes között fizetés nélkülin kellett lennem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az első feltétel szerint mindenképpen meg kell szereznie legalább 40 évi jogosultsági időt, amelyet főszabály szerint négyötöd részben munkával (32 év), egyötöd részben gyermeknevelés kapcsán kapott támogatások folyósítási idejével (8 év) érhet el. A nyugdíjtörvény rendelkezései szerint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő számítható be a jogosító időbe, főszabály szerint összesen az említett legfeljebb 8 év tartamban. A fizetés nélküli szabadság tartama főszabályként nem számít bele a jogosító időbe.