Kérdés: Határozott idejű a közalkalmazotti jogviszonyom, megszereztem a 40 év jogosultsági és szolgálati időt (nyugdíj biztosítóval egyeztetve) 2021.augusztus 11-én. A Nők 40-nel szeretnék december 31-től nyugdíjba  menni (a határozott idő lejárta előtt). Kérdésem: Nyugdíjba vonulás esetén érvényes-e rám a következő: „Amennyiben a közalkalmazott a határozott idejű jogviszonyát a határozott idő lejárta előtt szünteti meg, az jogellenes jogviszony-megszüntetésnek minősül, és az Mt. 84. §-ának (2) bekezdése alapján a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles a munkáltatónak megfizetni.” Ha kérem a nyugdíjazásom, nekem is fizetnem kell több havi összeget a tankerületnek? 2. Kérdésem: Felmentési idő jár határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén is, ha élni szeretnék a nyugdíjazással?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak akkor jogellenes egy jogviszony megszüntetés, ha arra nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül sor. Például, ha a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatát nem írásban, hanem szóban közli, vagy ha jognyilatkozat közlése nélkül felhagy a munkáltatónál a munkavégzéssel; vagy ha a határozott idejű munkaviszonyát indokolás nélkül, vagy nem a Munka Törvénykönyve 67. § (2) bekezdésének megfelelően indokolja …stb. A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, abban az esetben, ha kéri felmentését a nők 40 év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása igénybevétele miatt. Felmentés esetén a felmentési idő legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg.