Kérdés: 2022.07.16-án töltöm a 65 évet. 43 éve dolgozom a postánál. Jelenleg térdszalag szakadás miatt munkára alkalmatlan vagyok. Betegállományba kell mennem, vagy a cég felmenthet a munkavégzés alól?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt (ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi) felmondással szüntetheti meg. Kérdés, hogy a sérülése hogyan következett be….?