Kérdés: Közalkalmazottként 2022.03.21-én töltöm be a tényleges öregségi nyugdíj korhatárt (65 év). Kértem a munkáltatómat, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a fenti dátumtól ténylegesen nyugdíjba vonulhassak. Két lehetőséget adott számomra: 1. kölcsönös megegyezés, munka alóli mentesítés nélkül, 2. felmentés a közalkalmazotti jogviszonyból, de ebben az esetben a felmentési idővel (5 hónap) kitolódik a tényleges nyugdíj kezdetének a napja. Kérdésem: közalkalmazott esetén, tényleges öregségi nyugdíjba vonuláskor hogyan kell kiadni a felmentési időt, a felmentési idő utolsó napja eshet-e a jogosultság megszerzését megelőző napra? Tudomásom szerint a 65. év betöltése után nem vagyok foglalkoztatható közalkalmazottként.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 30. § (1) bekezdés d) pontja szerint a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. A felmentési idő legalább felére a munkáltató köteles mentesíteni a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Annak nincs akadálya, hogy ennél az időszaknál hosszabb, akár a teljes felmentési időre mentesítést adjon a munkáltató a munkavégzés alól, de ez a kedvezmény nem kényszeríthető ki.