Kérdés: Ha a munkáltató nem adja meg a felmentést, melyik előnyösebb: 2023-ban közös megegyezéssel vagy 2024-ben lemondással nyugdíjba menni? Beadott írásbeli kérelemre kötelező-e és mennyi idő alatt írásban válaszolni? Melyik törvény rendelkezik erről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének legegyszerűbb és leggyorsabb módja a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése. Ehhez azonban szükséges a munkáltató hozzájárulása.  A közös megegyezésről szóló megállapodásban kell megegyezni a jogviszony megszüntetésének időpontjában –  amely akár aznapi dátum is lehet. A megállapodásból ki kell tűnni, hogy a jogviszony a felek közös akaratából szűnik meg. A közalkalmazotti jogviszony a közös megegyezésről szóló megállapodásban rögzített napon szűnik meg. Amennyiben megegyezés hiányában nem lehetséges a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel vagy áthelyezéssel történő megszüntetése, a közalkalmazott ugyancsak indokolás nélkül, bármikor bejelentheti írásban határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának lemondással történő megszüntetését. Ez esetben azonban számolni kell azzal, hogy a Kjt. lemondási időt ír elő. A lemondási idő – a Kjt. 28. § (2) bekezdése alapján – két hónap, amelynek időtartamát a munkáltató teljes egészében ledolgoztathatja, de annak akár egy részére vagy egészére mentesítheti is a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Amennyiben a közalkalmazott nem tölti le a lemondási időt, hanem azalatt közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen megszünteti, köteles a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 84. § (1) bekezdése alapján a lemondási időre vagy annak fennmaradó részére járó távolléti díjnak megfelelő összeget a munkáltatónak megfizetni. A fentiek alapján tehát javasolt közös megegyezéssel nyugdíjba menni, hiszen az garancia arra, hogy a későbbiekben egyik fél sem reklamálhat. A további részletszabályokról a Kjt. mellett a Munka Törvénykönyve rendelkezik. Ennek alapján az Ön által benyújtott írásbeli lemondásra köteles válaszolni a munkáltatója és ezt 30 napon belül teheti meg.