Kérdés: 2017. májusában meghalt édesapám, aki után 50% tulajdonrészt örököltem az ingatlanban. Közben 2017. szeptemberében összeházasodtam  a férjemmel és 2018-ban eladtam a házat nagymamám aláírásával (ő volt a másik 50%). A férjemmel közösen vettük a házat, fele-fele tulajdonnal. Sajnos 2019-ben a nagymamám is meghalt. Az lenne a kérdésem, hogyha férjemmel közösen vettük az ingatlant, az az örökölt rész engem illet, ha véletlenül elválnánk a férjemmel vagy az közösbe marad és őt is megilleti az én örökségem?

Válasz: A házastárs különvagyonához tartozik a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy; a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás; a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat; a személyét ért sérelemért kapott juttatás; a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték. Csak arra figyeljen, hogy bizonyítani is lehessen, hogy honnan származik a pénz.