Kérdés: Saját kizárólagos tulajdonú ingatlanomban élek. Együtt élek valakivel. Tíz éve az ingatlanomba be van jelentve, de nem bejegyzett élettársi kapcsolatban. Halálom esetén a fiam az egyetlen örökös. A jelenlegi megnyilvánulások arra utalnak, hogy nem szándékozik egy ilyen esetben békésen tudomásul venni, hogy a továbbiakban a fiam tulajdonosa az ingatlannak. Van-e jelentősége annak, ha én most míg élek haszonélvezeti jogot jegyeztetek be a fiam nevére? Elég-e, hogy ő az egyedüli és kizárólagos örökös? Írásos nyilatkozat van az illetőtől, akivel együtt élek, hogy sem most sem a későbbiekben nem támaszt semmilyen igényt az ingatlannal kapcsolatban. Ennek az egyik tanúja az ő lánya. Ezek ismeretében a haszonélvezeti jog bejegyzése szükséges? Vagy nincs jelentősége?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A körülményeket figyelembe véve nincs jelentősége, de egy haszonélvezeti jog bejegyzése meggyorsíthatja a fia ingatlanba történő bejutását, vita esetére. Nem kell ugyanis kivárni majd a hagyatéki eljárást.