Kérdés: Édesanyánk után örököltünk egy családi házat (egyenlő arányban) és sajnos adósságot is. Az egyik testvérünknek tartozása van, végrehajtás alatt áll. Ő visszautasíthatja-e az örökrészét, hogy a bank ne terhelje rá a lakásra? Milyen módon és ki részére? Neki van egy kiskorú gyermeke is.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökös az öröklés megnyílása után az örökséget (aktívákat és passzívákat) visszautasíthatja. A visszautasításról az örökösnek szükséges nyilatkoznia, a nyilatkozatnak pedig egyértelműnek kell lennie. Az örökséget visszautasító örököst az öröklésnél figyelmen kívül kell hagyni, helyette az öröklés rendjében soron következő örökös fog örökölni.  Amennyiben végrendeleti örökös utasítja vissza az örökséget, úgy a törvényes öröklés szabályait kell alkalmazni.